Γ. Παπανδρέου: Το ζήτημα εξόδου από το Ευρώ είναι υπαρκτό

Γ. Παπανδρέου: Το ζήτημα εξόδου από το Ευρώ είναι υπαρκτό

Γ. Παπανδρέου: Το ζήτημα εξόδου από το Ευρώ είναι υπαρκτό.