«Μαχαίρι» στα ειδικά προνόμια της ΕΡΤ

«Μαχαίρι» στα ειδικά προνόμια της ΕΡΤ

«Μαχαίρι» στα ειδικά προνόμια της ΕΡΤ σε σχέση με τους τόκους υπερημερίας των χρεών της βάζει με εισήγηση του ενώπιον της Ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου της χώρας ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κ. Ιωάννης Τέντες.

Σύμφωνα με τον κ. Τέντε η ΕΡΤ πρέπει να υπολογίζει τους τόκους των χρεών της με το τρέχον κάθε φορά επιτόκιο της αγοράς και όχι –όπως ισχύει σήμερα- να απολαμβάνει των προνομίων του δημοσίου και να καταβάλλει στους πιστωτές τόκους υπερημερίας 6% όπως το ελληνικό δημόσιο.

Όπως τόνισε ο κ. Τέντες η επίμαχη διάταξη του Ν. 1730/1987 που ορίζει ότι η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. απολαμβάνει των προνομίων του Δημοσίου, μεταξύ των οποίων και εκείνο που προσδιορίζει τον τόκο υπερημερίας στους πιστωτές του στο ειδικό ποσοστό 6% ετησίως και όχι στο μεγαλύτερο, που ισχύει γενικά για όλους τους οφειλέτες είναι αντισυνταγματική αλλά και αντίθετη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ). Κι αυτό διότι, «ναι μεν η Ανώνυμη Εταιρεία Ε.Ρ.Τ. έχει σκοπό την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, πλην όμως ως Ανώνυμη Εταιρεία λειτουργεί με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, διαθέτοντας οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια, αναπτύσσοντας επιχειρηματική δράση, συμμετέχοντας σε άλλες εταιρείες κ.λπ. όντας ισότιμη με όλες τις λοιπές Ανώνυμες Εταιρείες και επομένως δεν δικαιολογείται η χορήγηση σε αυτήν οποιουδήποτε προνομίου που να την καθιστά προνομιούχα έναντι των άλλων Ανωνύμων Εταιρειών».