ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τιτάν: Πρωτόκολλο συνεργασίας με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Τιτάν: Πρωτόκολλο συνεργασίας με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Πρωτόκολλο Συνεργασίας υπέγραψε η τσιμεντοβιομηχανία «Τιτάν» με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), επισφραγίζοντας έτσι τη στενή και μακροχρόνια σχέση τους στον τομέα κατάρτισης προπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών.

Η συνεργασία αυτή ξεκίνησε το 2005 και αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της διαχρονικής δέσμευσης του «Τιτάνα» για προσφορά αρωγής σε νέους ανθρώπους, προκειμένου, μέσω της πρακτικής άσκησης, να αποκτήσουν περαιτέρω γνώσεις, τεχνική εμπειρία και προϋπηρεσία, καλλιεργώντας ταυτόχρονα τις δεξιότητές τους, ώστε να έχουν περισσότερα εφόδια για τη μελλοντική επαγγελματική αποκατάστασή τους. Να σημειωθεί πως ο «Τιτάν» είναι η πρώτη επιχείρηση που υπογράφει αντίστοιχο Πρωτόκολλο Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο.

Το Πρωτόκολλο προβλέπει την απασχόληση για δύο έως τρεις μήνες φοιτητών και φοιτητριών από τέσσερα τμήματα του Α.Π.Θ. (Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών και Χημικών) στον τομέα ειδίκευσης τους, στο εργοστάσιο του «Τιτάνα» στη Νέα Ευκαρπία Θεσσαλονίκης.