Νέος ∆ιευθύνων Σύµβουλος στην ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε.

Νέος ∆ιευθύνων Σύµβουλος στην ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε.
Τη θέση του νέου ∆ιευθύνοντα Συµβούλου της ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ανέλαβε από 31 Αυγούστου ο Ιωάννης Χαλδούπης, ο οποίος από το Μάιο 2016 κατέχει τη θέση του Εµπορικού ∆ιευθυντή.
 

Ο κ. Χαλδούπης, µε πολυετή εργασιακή εµπειρία στο Sales and Marketing Management , έχει διατελέσει στέλεχος µεγάλων επιχειρήσεων, τόσο από τη θέση του Εµπορικού ∆ιευθυντή, του ∆ιευθυντή Marketing, όσο και του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου.
∆ιαθέτει βαθιά γνώση θεµάτων στρατηγικής στους τοµείς Sales, Marketing και Business Unit Management, καθώς και των διαδικασιών λειτουργίας και αποφάσεων σε σύνθετους οργανισµούς µε πολυσχιδείς δραστηριότητες.