ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλαγές στις συμβάσεις για τα δημόσια έργα

Αλλαγές στις συμβάσεις για τα δημόσια έργα
Σημαντικές αλλαγές στο σύστημα εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης...

Σημαντικές αλλαγές στο σύστημα εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης των δημοσίων έργων επιφέρει το σχέδιο νόμου του υπουργείου Υποδομών, το οποίο παρουσιάστηκε σήμερα στο υπουργικό συμβούλιο και αναρτάται στο διαδίκτυο για τη δεύτερη φάση της διαβούλευσης.

Μεταξύ άλλων προβλέπει την ίδρυση Αρχής Ελέγχου Μελετών και Έργων και τροποποιήσεις στα μητρώα μελετητών .

Σκοπός των νέων ρυθμίσεων είναι: α) Η σωστή περιγραφή και ορισμός του συμβατικού αντικειμένου, ώστε να αποφεύγονται οι τροποποιήσεις του κατά την εκτέλεση της σύμβασης , β) ο προσδιορισμός των απαραίτητων ειδικοτήτων μελετητών, ώστε να καλούνται οι αντίστοιχες ειδικότητες, γ) ο καθορισμός της ορθής διαδικασίας ανάθεσης με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των μελετών.

Κριτήρια ανάθεσης των συμβάσεων μελετών είναι πλέον τόσο η χαμηλότερη τιμή (για συμβάσεις κάτω των 300.000 ευρώ, όταν αποτελούνται από μία έως δύο κύριες μελέτες), όσο και η πλέον συμφέρουσα προσφορά (για τις λοιπές συμβάσεις).

Στις συμβάσεις υπηρεσιών κριτήριο είναι η χαμηλότερη τιμή, εξαιρετικά όμως μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η πλέον συμφέρουσα προσφορά.

Πηγή: newscode.gr