ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στη δεύτερη θέση των ξένων επενδύσεων στην Αλβανία η Ελλάδα

Στη δεύτερη θέση των ξένων επενδύσεων στην Αλβανία η Ελλάδα

H Ελλάδα παραμένει σταθερά ένας από τους σημαντικότερους ξένους επενδυτές στην Αλβανία, σύμφωνα με στοιχεία της κεντρικής τράπεζας της χώρας.

Σύμφωνα με στοιχεία της Αλβανικής Ένωσης Τραπεζών, το σύνολο των τραπεζών ελληνικών συμφερόντων που δραστηριοποιούνται στη χώρα (Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα Ελλάδας και Tirana Bank, του ομίλου Τράπεζας Πειραιώς) κατείχαν το 2012 το 18% της αξίας του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού της αλβανικής τραπεζικής αγοράς (1,57 εκατ. € από σύνολο 8,71 εκατ. €) και το 16,9% της συνολικής αξίας των καταθέσεων, ενώ το 22,5% των τραπεζικών καταστημάτων που λειτουργούν στη χώρα ανήκουν σε τράπεζες ελληνικών συμφερόντων.

Μέχρι και το 2010, η Ελλάδα κατείχε την 1η θέση στις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (ΑΞΕ/stock), ενώ το 2011, που είναι και το τελευταίο έτος για το οποίο έχουν ανακοινωθεί σχετικά στατιστικά στοιχεία, η Ελλάδα βρισκόταν στη δεύτερη θέση μετά τον Καναδά.

Το μερίδιο των ελληνικών επενδύσεων στο σύνολο των ΑΞΕ στην Αλβανία, ανήλθε το 2011 σε 17,3%.

Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας (INSTAT), οι εταιρείες ξένων και μεικτών συμφερόντων ανέρχονταν σε 3.811 στο τέλος του 2012, εκ των οποίων οι 578 ήταν ελληνικών ή ελληνο-αλβανικών συμφερόντων.Τη 2η θέση διατήρησε η Ελλάδα το 2012 και μεταξύ των κυριότερων προμηθευτών της αλβανικής αγοράς, αν και η αξία των εισαγωγών της Αλβανίας από την Ελλάδα ανήλθε το 2012 στα 360,54 εκατ. ευρώ, από 416 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, σημειώνοντας μείωση 13,29%.

Παράλληλα, μείωση κατέγραψε το 2012, κατά 1,14 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2011, το μερίδιο της χώρας μας στη συνολική αξία των αλβανικών εισαγωγών, το οποίο διαμορφώθηκε στο 9,48% έναντι 10,62% το 2011 και 13,12% το 2010.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της INSTAT, η συνολική αξία των αλβανικών εξαγωγών προς την Ελλάδα το 2012 διαμορφώθηκε στα 68,11 εατκ. ευρώ σημειώνοντας μείωση της τάξης του 5,18% έναντι του 2011 και κατατάσσοντας πλέον την Ελλάδα στην 5η θέση μεταξύ των κυριότερων πελατών της Αλβανίας (2011: 4η, 2010: 5η), μετά την Ιταλία, την Ισπανία, το Κόσοβο και την Τουρκία.

Το σύνολο της αξίας των αλβανικών προς την Ελλάδα εξαγωγών, ανήλθε το 2012 σε 66,38 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας ποσοστιαία μείωση της τάξης του 6,71% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.