ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Άντληση 812 εκατ. ευρώ από εξάμηνα γραμμάτια

Άντληση 812 εκατ. ευρώ από εξάμηνα γραμμάτια

Πόσο διαμορφώθηκε το επιτόκιο και πόσα συγκέντρωσε ο ΟΔΔΗΧ

Οριακή μείωση καταγράφηκε στο επιτόκιο της δημοπρασίας εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας από τον ΟΔΔΗΧ.

Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 2,02% από 2,05 στην προηγούμενη δημοπρασία.

Συνολικά ο ΟΔΔΗΧ συγκέντρωσε το ποσό των 812 εκατ. ευρώ ενώ ο αρχικός στόχος ήταν 625 εκατ. ευρώ καθώς έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Συνολικά υποβλήθηκαν προσφορές ύψους 1,894 δισεκατομμυρίων ευρώ, πού υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 3,03 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (PrimaryDealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 8 Αυγούστου 2014.