Πού διαφωνούν κυβέρνηση-τρόικα-Eurostat για το πρωτογενές πλεόνασμα

Πού διαφωνούν κυβέρνηση-τρόικα-Eurostat για το πρωτογενές πλεόνασμα

«Λογιστική» κόντρα έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην κυβέρνηση και την τρόικα για το πρωτογενές πλεόνασμα.

Στη διαφωνία προστέθηκε όμως και η Eurostat, η οποία θα πιστοποιήσει τον Απρίλιο τα τελικά στοιχεία.

Κυβέρνηση, τρόικα και Eurostat υπολογίζουν το πρωτογενές πλεόνασμα με διαφορετικούς τρόπους, με αποτέλεσμα να υπάρχουν και ..τρεις διαφορετικοί αριθμοί. Αιτία, το γεγονός ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε μηχανισμό στήριξης και η συμφωνία ...διαφέρει!

Σύμφωνα με τα όσα γνωρίζουμε μέχρι τώρα, η τρόικα εκτιμά ότι το πρωτογενές πλεόνασμα θα είναι κοντά στα 812 εκατ. ευρώ ή στο 0,4% του ΑΕΠ. Η κυβέρνηση ανεβάζει το ποσό κοντά στο 1,5 δισ. ευρώ, καθώς φαίνεται να υπολογίζει και έκτακτα έσοδα, τα οποία όμως η τριμερής επιτροπή δεν αποδέχεται ότι πρέπει να ενταχθούν στο πρωτογενές αποτέλεσμα.

Από την άλλη πλευρά, η Eurostat ακολουθεί τη μεθοδολογία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών (ΕΣΛ-95). Έτσι, εκτιμάται ότι το ποσό ανεβαίνει στα 3,9 δισ. ευρώ ή στο 2,1% του ΑΕΠ, όπως δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, επιχειρώντας να αναλύσει τις διαφορές.

pleonasma

Οι διαφορές

Σε όλες τις χώρες το πρωτογενές πλεόνασμα υπολογίζεται με βάση το ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης σε δημοσιονομική βάση, δηλαδή εξαιρουμένων των δαπανών για αποπληρωμή τόκων.

Ωστόσο, επειδή η Ελλάδα βρίσκεται σε μηχανισμό στήριξης, ενεργοποιείται η συμφωνία με την τρόικα και οι παράμετροι στο πλαίσιο του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής.

Αυτό το πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει τρία σημεία:

* Την αναδρομική μείωση του επιτοκίου για δάνεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
* Την επιστροφή κερδών από τα ελληνικά ομόλογα που κατέχουν οι κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος (ANFAs και SMPs)
* Τη χρηματοδότηση των τραπεζών (θεωρείται εφάπαξ διαδικασία)

Διαβάστε επίσης:

Προκαλούν οι δανειστές: Έστειλαν ελεγκτές για το πρωτογενές πλεόνασμα

Πόλεμος νεύρων για το πρωτογενές πλεόνασμα