ΥΓΕΙΑ

Η ομάδα αίματος προβλέπει τη γονιμότητα

Η ομάδα αίματος προβλέπει τη γονιμότητα
Ενδεχόμενη σύνδεση της ομάδας αίματος μιας γυναίκας με τη γονιμότητά της...

Ενδεχόμενη σύνδεση της ομάδας αίματος μιας γυναίκας με τη γονιμότητά της αναφέρει νέα έρευνα. Μελέτες σε τριαντάχρονες γυναίκες, που είχαν πρόβλημα υπογονιμότητας έδειξαν πως όσες είχαν είχαν ομάδα αίματος O είχαν περισσότερες πιθανότητες να εμφανίζουν μειωμένα αποθέματα ωαρίων.

Η ερευνήτρια Lubna Pal, του Yale University School of Medicine, δήλωσε ότι δεν θα πρέπει υγιείς γυναίκες να θορυβηθούν ότι η ομάδα αίματος μπορεί να προβλέψει υπογονιμότητα. Αλλά αν η σχέση φανεί ότι ισχύει για άλλες γυναίκες, τότε μπορεί να αποτελέσει εργαλείο για έγκαιρη και περισσότερο ακριβή πρόγνωση γονιμότητας.

Με τη μέτρηση της ορμόνης FSH μπορεί να διαπιστωθεί εάν μια γυναίκα έχει μειωμένα αποθέματα ωαρίων. Υψηλά επίπεδα της συγκεκριμένης ορμόνης συνήθως υποδεικνύουν ότι υπάρχει πρόβλημα.

Η ερευνητική ομάδα μελέτησε τα επίπεδα FSH 544 γυναικών, των οποίων η μέση ηλικία ήταν τα 35 και αναζητούσαν βοήθεια κατά της υπογονιμότητας. Έχοντας λάβει υπόψη την επίδραση της ηλικίας, ανακάλυψε ότι γυναίκες με ομάδα αίματος Α και Β έχουν επίπεδα FSH αρκετά υψηλά ώστε να δείχνουν ότι υπήρχαν μειωμένα αποθέματα ωαρίων.

Γυναίκες με ομάδες A και AB, γενικά ήταν λιγότερο πιθανό σε σχέση με άλλες να εμφανίζουν επίπεδα FSH που να υποδεικνύουν μειωμένα αποθέματα ωαρίων. Στην έρευνα υπήρξαν λίγες γυναίκες με ομάδα αίματος Β ώστε να εντοπιστεί αν επηρεάστηκαν τα αποθέματα ωαρίων.

Η Lubna Pal δήλωσε ότι νεαρές γυναίκες με ομάδα Ο μπορεί να χρειάζονται εξέταση ρουτίνας για να καθοριστεί ο κίνδυνος υπογονιμότητας αργότερα.