ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 534 ευρώ: Ποια η ημερομηνία καταβολής για τον μήνα Σεπτέμβριο

Επίδομα 534 ευρώ: Ποια η ημερομηνία καταβολής για τον μήνα Σεπτέμβριο

Την προηγούμενη Κυριακή ολοκληρώθηκαν οι δηλώσεις των αναστολών συμβάσεων εργασίας για τον Σεπτέμβριο και την ερχόμενη Πέμπτη 29 Οκτωβρίου αναμένεται η πληρωμή της ειδικής αποζημίωσης των 534 ευρώ καθώς και η επιδότηση του μισθού για τον μηχανισμό «Συν-Εργασία» σε 158.364 δικαιούχους εργαζόμενους.

Το επίδομα θα καταβληθεί σε εργαζόμενους επιχειρήσεων τουρισμού, επισιτισμού, μεταφορών, πολιτισμού, αθλητισμού και άλλων κλάδων που πλήττονται βάσει ΚΑΔ.

Η δαπάνη ύψους 68,7 εκατ. ευρώ αφορά σε:

αναστολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων κατά τον Σεπτέμβριο, προκειμένου για την πληρωμή αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 58 εκατ. ευρώ στους δικαιούχους, το σύνολο των οποίων ανέρχεται στους 116.860.σε εργαζομένους ενταγμένους στον Μηχανισμό «Συν-Εργασία» για τον Σεπτέμβριο προκειμένου για την πληρωμή της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας ύψους 10,6 εκατ. € στους δικαιούχους, το σύνολο των οποίων ανέρχεται στους 41.504.

Στις αρχές Νοεμβρίου θα ξεκινήσουν οι δηλώσεις αναστολών για τον Οκτώβριο, όπως αναφέρει ρητά η νέα ΚΥΑ που πήρε ΦΕΚ και προσδιορίζει το πλαίσιο για τις αναστολές συμβάσεων μηνός Οκτωβρίου.

Ποιοι εντάσσονται στις αναστολές Οκτωβρίου

Στις αναστολές του Οκτωβρίου που θα δηλωθούν σωρευτικά τον Νοέμβριο έχουν πρόσβαση επιχειρήσεις από 72 ΚΑΔ, ενώ τονίζεται ότι σε αναστολή μπορούν να δηλωθούν για τον Οκτώβριο μόνο εργαζόμενοι που έχουν προσληφθεί έως και την 15η Σεπτεμβρίου.

Η λίστα με τους πληττόμενους ΚΑΔ για τον Οκτώβριο παραμένει η ίδια με την αντίστοιχη λίστα του Αυγούστου – Σεπτεμβρίου και περιλαμβάνει επιχειρήσεις τουρισμού (ξενοδοχεία, καταλύματα), επισιτισμού, αθλητισμού, πολιτισμού, μεταφορών και άλλες που ανήκουν σε πληττόμενους ΚΑΔ, όπως κατασκευή γούνινων ειδών κ.α.

Η επέκταση του μέτρου των αναστολών για τον Νοέμβριο αλλά και για τον Δεκέμβριο έχει ήδη προαναγγελθεί από τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γιάννη Βρούτση, με αποτέλεσμα το μέτρο να φτάσει τουλάχιστον έως το τέλος του 2020. Δεν αποκλείεται, βέβαια, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας τα μέτρα για τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις, όπως οι αναστολές και ο μηχανισμός «Συν – Εργασία» να μπουν και στο 2021.

Δείτε εδώ την υπουργική απόφαση

Οι σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις των επιχειρήσεων και των εργαζομένων για τις αναστολές του Οκτωβρίου θα υποβληθούν συγκεντρωτικά από τις αρχές Νοεμβρίου και πιθανότατα θα τρέξουν σχεδόν όλο τον μήνα.

Αναλυτικά προβλέπεται πως οι εργαζόμενοι επιχειρήσεων που έμειναν κλειστές με κρατική εντολή τον Σεπτέμβριο και παραμένουν στο ίδιο καθεστώς και τον Οκτώβριο τελούν σε αναστολή σύμβασης μέχρι την ημερομηνία της άρσης αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης με κρατική εντολή. Μετά το πέρας του διαστήματος της αναστολής οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου συνεχίζονται για τον συμφωνηθέντα χρόνο που υπολείπεται. Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας. Σε περίπτωση πραγματοποίησής τους, οι καταγγελίες αυτές είναι άκυρες.

Οι αναστολές ισχύουν φυσικά και στις επιχειρήσεις που είναι ανοικτές αλλά πληττόμενες. Αναλυτικά, όλες οι επιχειρήσεις που ανήκουν στους πληττόμενους ΚΑΔ μπορούν:

  • να θέτουν σε αναστολή ή να παρατείνουν την αναστολή των εργαζομένων τους που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή ή και
  • να θέτουν για πρώτη φορά σε αναστολή συμβάσεις εργασίας εργαζομένων τους.

Οι αναστολές εφαρμόζονται για τον Οκτώβριο κατ' ανώτατο χρονικό διάστημα έως 30 ημέρες και πάντως όχι πέραν της 31ης Οκτωβρίου, ενώ αφορούν για μέρος ή το σύνολο των εργαζομένων που έχουν προσληφθεί έως και την 15η Σεπτεμβρίου 2020. Οι πληττόμενες επιχειρήσεις μπορούν να εφαρμόζουν το μέτρο της αναστολής των συμβάσεων εργασίας σταδιακά και για διαφορετικό αριθμό εργαζομένων, μέχρι και του ποσοστού 100% αυτών, ανά υπεύθυνη δήλωση της επιχείρησης στο πληροφοριακό σύστημα “Εργάνη”.

Όπως ρητά διευκρινίζεται, οι συμβάσεις εργαζομένων που είχαν τεθεί σε αναστολή πριν την 15η Σεπτεμβρίου και έχει ανακληθεί οριστικά η αναστολή τους, μπορούν να τίθενται εκ νέου σε αναστολή έως 31/10.

Για όσο χρονικό διάστημα κάνουν χρήση του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων και σε κάθε περίπτωση μέχρι 31/10 οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με απολύσεις και κάθε απόλυση είναι άκυρη. Μετά από τη λήξη του χρονικού διαστήματος της αναστολής, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν για 30 ημέρες τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας. Συνεπώς η προστασία φτάνει έως τις 30 Νοεμβρίου. Ωστόσο, η υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται όταν συντρέχει αντικειμενική αδυναμία εκπλήρωσής της, όπως σε περιπτώσεις εποχικών επιχειρήσεων. Επίσης, στην έννοια του ιδίου αριθμού θέσεων εργασίας δεν συμπεριλαμβάνονται οι αποχωρούντες οικειοθελώς από την εργασία τους, οι αποχωρούντες λόγω συνταξιοδότησης, καθώς και οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου των οποίων η σύμβαση εργασίας τους λήγει κατά τη διάρκεια του 30ημέρου της προστασίας.

Μετά την αναστολή οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου συνεχίζονται για τον συμφωνηθέντα χρόνο που υπολείπεται. Η υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται όταν συντρέχει αντικειμενική αδυναμία εκπλήρωσής της, όπως σε περιπτώσεις εποχικών επιχειρήσεων.

Οι επιχειρήσεις μπορούν να προβαίνουν σε ανάκληση της αναστολής και να θέτουν εκ νέου σε αναστολή τις συμβάσεις εργαζομένων έως 31/10. Μπορούν επίσης να προβαίνουν σε προσωρινή ανάκληση αναστολής ή να κάνουν χρήση του μηχανισμού «Συν-Εργασία» για μέρος ή για το σύνολο των εργαζομένων τους των οποίων οι συμβάσεις δεν τελούν σε αναστολή ή είχαν τεθεί σε αναστολή.

Οι εργαζόμενοι σε αναστολή είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού με βάση υπολογισμού το ποσό των 534 ευρώ για 30 ημέρες κι εφόσον η αναστολή διαρκεί έναν πλήρη μήνα. Διαφορετικά, υπολογίζεται με ποσό αναφοράς τα 17,8 ευρώ ανά ημερολογιακή ημέρα αναστολής. Η αποζημίωση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη. Η διαδικασία παραμένει ίδια, με υπεύθυνη δήλωση των εργοδοτών στην «Εργάνη» και υπεύθυνη δήλωση των εργαζομένων στην πληατφόρμα supportemployees.yeka.gr. Οι εργοδότες πρέπει να υποβάλλουν δήλωση είτε για πρώτη αναστολή, είτε για εκ νέου δήλωση εργαζομένων που μπαίνουν εκ νέου σε αναστολή, είτε για παράταση αναστολής, είτε για ανάκληση αναστολής. Οι εργαζόμενοι για τους οποίους παρατείνεται η αναστολή δεν απαιτείται να επανυποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση, εκτός κι αν επιθυμούν τροποποίηση στοιχείων του τραπεζικού τους λογαριασμού (ΙΒΑΝ) ή στοιχείων της μίσθωσης κύριας κατοικίας τους.

Οι ΚΑΔ που πλήττονται τον μήνα Οκτώβριο

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.

Διαβάστε επίσης:

Κορονοϊός - Σαρηγιάννης στο Newsbomb.gr: Μάσκα παντού - Αν φτάσουμε τα 2.000 κρούσματα θα είναι αργά