ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι προτάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη για την Ελληνική Προεδρία

Οι προτάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη για την Ελληνική Προεδρία

Τις προτάσεις που έκανε προς το υπουργείο Εξωτερικών ο Συνήγορος του Πολίτη, για την ελληνική Προεδρία, η οποία αποτελεί, όπως αναφέρει, μία σημαντική ευκαιρία προκειμένου να αναδειχθούν τα προβλήματα του πολίτη στον ευρωπαϊκό χώρο και ο προσανατολισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην προώθηση της κοινωνικής συνοχής, έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η ανεξάρτητη Αρχή.

Ειδικά σε μία περίοδο γενικευμένης οικονομικής κρίσης που διαπερνά τις διοικητικές δομές των κρατών, προσθέτει η Αρχή, το ζητούμενο είναι η ενδυνάμωση της κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας και του κράτους δικαίου ως κεκτημένου στον ευρωπαϊκό χώρο.

Ο Συνήγορος του Πολίτη θεωρεί, ότι στην παρούσα συγκυρία τομείς προτεραιότητας θα μπορούσαν να αποτελέσουν τα ζητήματα ενίσχυσης της κοινωνικής ασφάλισης, καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, περιβαλλοντικής προστασίας, ισότητας φύλων, καταπολέμησης διακρίσεων, προστασίας δικαιωμάτων του παιδιού, προώθησης δικαιωμάτων στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής ασύλου και μετανάστευσης.

MET7212333

Η ανεξάρτητη Αρχή πρότεινε από τον Σεπτέμβριο του 2013 στο υπουργείο Εξωτερικών, στο πλαίσιο της σύνταξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Ελληνικής Προεδρίας, επιγραμματικά, τα εξής θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν ή να αναδειχθούν:

Το πρόβλημα της φοροδιαφυγής και της φορολογικής απάτης, έτσι ώστε τα κράτη-μέλη που πλήττονται από την οικονομική κρίση να παύσουν να στερούνται αναγκαία φορολογικά έσοδα, καθώς και στην ελλιπή συνεργασία των ελληνικών φορολογικών αρχών με εκείνες των λοιπών κρατών-μελών αναφορικά με την έκδοση βεβαιώσεων φορολογικής κατοικίας.

FOR39498543453

Την προώθηση πολιτικών ένταξης των μεταναστών, ειδικά στην παρούσα οικονομική συγκυρία, που ευνοεί φαινόμενα μισαλλοδοξίας, τα προβλήματα παράτυπης μετανάστευσης, την αντιμετώπιση μικτών μεταναστευτικών ροών σε μεγάλη κλίμακα κατά τρόπο που να διασφαλίζει την αποτελεσματική προστασία των αιτούντων άσυλο ή ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά και την έξαρση της ρατσιστικής βίας στον ευρωπαϊκό χώρο.

Στις προτεραιότητες προτείνεται η συζήτηση προώθησης μέτρων με στόχο τη στήριξη της οικογένειας και της φροντίδας των παιδιών, τη διασφάλιση της κοινωνικής ασφάλισης, την ενδυνάμωση των δικαιωμάτων του παιδιού, την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, καθώς και την προώθηση της καταπολέμησης των διακρίσεων στο ελληνικό δημόσιο και την ένταξη ευπαθών ομάδων όπως οι Ρομά.

ROMA

Επίσης, την ενσωμάτωση Ευρωπαϊκού Προγράμματος για τη Δημόσια Υγεία (2014-2020), με στόχο την υιοθέτηση σύγχρονων και βιώσιμων συστημάτων υγείας εκ μέρους των κρατών - μελών και την ανάγκη για παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλής ποιότητας, στο πλαίσιο της διασυνοριακής περίθαλψης, η οποία αποσκοπεί στην ασφαλέστερη εξυπηρέτηση των ασθενών και την εξασφάλιση των δικαιωμάτων τους.

Τη βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, την ενίσχυση των ελέγχων ασφαλούς κυκλοφορίας των οχημάτων, ενώ κομβικής σημασίας θεωρείται η προώθηση δράσεων - μέτρων για την περιβαλλοντική προστασία με την προώθηση της αειφόρου οικονομικής ανάπτυξης.

Διαβάστε επίσης:

Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα για την Ελληνική Προεδρία