Στουρνάρας: Αυτές είναι οι πέντε προϋποθέσεις για ανάπτυξη

Στουρνάρας: Αυτές είναι οι πέντε προϋποθέσεις για ανάπτυξη

Τις βασικές μακροοικονομικές προβλέψεις της Τράπεζας της Ελλάδος παρουσίασε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας.

Μιλώντας στη συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου, ανέφερε ότι υπό προϋποθέσεις, ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας μπορεί να φθάσει το 2018 το 3% από 2,5% που προβλέπεται να διαμορφωθεί το 2017.

Οι προϋποθέσεις αυτές, σύμφωνα με τον κ. Στουρνάρα είναι:

Πρώτον, η συνεπής εφαρμογή του προγράμματος μεταρρυθμίσεων και ιδιωτικοποιήσεων, που έχει συμφωνηθεί.

Δεύτερον, η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. Όπως έχει προτείνει εδώ και καιρό η Τράπεζα της Ελλάδος, ταυτόχρονα με την υλοποίηση των απαιτούμενων μεταρρυθμίσεων, η αξιοποίηση της αδρανούσας δημόσιας περιουσίας και η ταχεία προώθηση των ιδιωτικοποιήσεων είναι τα ισχυρότερα μέσα, όχι μόνο για την τόνωση της επενδυτικής δραστηριότητας και την επίτευξη διατηρήσιμων ρυθμών ανάπτυξης, αλλά και για την υποβοήθηση της δημοσιονομικής προσαρμογής, καθώς συμβάλλουν στην αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους.

Τρίτον, αντιμετώπιση του υψηλού αποθέματος μη εξυπηρετούμενων δανείων, η οποία αποτελεί τη σημαντικότερη πρόκληση για το τραπεζικό σύστημα.

Τέταρτον, η σταδιακή εξάλειψη των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων. Η υλοποίηση των σχετικών μέτρων άρσης των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων, σε συνδυασμό με τη βελτίωση του κλίματος εμπιστοσύνης και των συνθηκών ρευστότητας, αναμένεται να συμβάλουν στην εξομάλυνση των οικονομικών συνθηκών μέσω της διευκόλυνσης, τόσο των επιχειρήσεων, όσο και των ιδιωτών στις συναλλαγές τους.

Πέμπτον, η υλοποίηση μεταρρυθμίσεων που αποσκοπούν στην τόνωση της εξωστρέφειας.