ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΕΚΤ: Υποβαθμισμένες προσδοκίες για πληθωρισμό και ανεργία

ΕΚΤ: Υποβαθμισμένες προσδοκίες για πληθωρισμό και ανεργία

Πτωτικά αναθεώρησαν τις προβλέψεις τους για τον πληθωρισμό και την ανεργία της Ευρωζώνης οι εμπειρογνώμονες που συμμετείχαν σε σχετική έρευνα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το πρώτο τρίμηνο του 2016 (ECB's Survey of Professional Forecasters, SPF), ενώ διατήρησαν αμετάβλητες τις προβλέψεις τους για τον ρυθμό ανάπτυξης στην περιοχή.

Από την έρευνα, τα αποτελέσματα της οποίας ανακοίνωσε η ΕΚΤ, προκύπτει ότι οι εμπειρογνώμονες υποβάθμισαν τις προσδοκίες τους για τον πληθωρισμό το 2016 κατά 0,3 της ποσοστιαίας μονάδας στο 0,7%, κυρίως λόγω της νέας μεγάλης πτώσης των τιμών του πετρελαίου.

Ο πληθωρισμός αναμένεται, σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες, να αυξηθεί στο 1,4% το 2017 και το 1,6% το 2018, ενώ οι μακροπρόθεσμες προσδοκίες (για το 2020) είναι λίγο μειωμένες στο 1,8%.

Βραχυπρόθεσμα, οι συμμετέχοντες στην έρευνα αναμένουν μία ισχυρή πτωτική επίδραση στον πληθωρισμό από τις τελευταίες εξελίξεις στις τιμές πετρελαίου, η οποία θα αντισταθμίζει την αυξητική επίδραση που προκύπτει από τη σύγκριση με τις χαμηλές τιμές του 2015.

Ωστόσο, οι περισσότεροι εμπειρογνώμονες συνεχίζουν να προβλέπουν μία ισχυρή αύξηση του πληθωρισμού το 2016 και το 2017, συμπεριλαμβανομένης μίας βαθμιαίας αύξησης του πληθωριστικού υπόβαθρου που προκύπτει από τη συνεχιζόμενη αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας και τη στήριξη της νομισματικής πολιτικής. Η πιο χαμηλή ισοτιμία του ευρώ το 2015 αναμένεται, επίσης, να ασκήσει κάποια ανοδική πίεση στον πληθωρισμό το 2016.

Οι προβλέψεις για τον ρυθμό ανάπτυξης παραμένουν αμετάβλητες στο 1,7% για φέτος και στο 1,8% για το 2017. Οι εμπειρογνώμονες προβλέπουν ότι βασικοί μοχλοί της συνεχιζόμενης οικονομικής επέκτασης θα είναι η αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης και των επενδύσεων.

Η εγχώρια ζήτηση ενισχύεται από τη χαλαρή νομισματική πολιτική και από τα χαμηλά επίπεδα των τιμών πετρελαίου, που στηρίζουν το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και τα περιθώρια κέρδους των εταιρειών. Οι παράγοντες αυτοί αναμένεται να υπερκεράσουν την αρνητική επίπτωση που προκύπτει από τις ασθενέστερες προοπτικές για την εξωτερική ζήτηση από τις αναδυόμενες αγορές.

Οι προβλέψεις για την ανεργία αναθεωρήθηκαν στο 10,3% για το 2016 και το 9,9% για το 2017, από 10,5% και 10,1%, αντίστοιχα, στην προηγούμενη τριμηνιαία έρευνα. Οι εμπειρογνώμονες αναμένουν ότι η ανεργία θα συνεχίσει να μειώνεται, καθώς θα συνεχίζεται η στερεή ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας.